Học viện Hướng dẫn tân HLV

Thị trường chuyển nhượng trong FIFA Online 4

Gửi huấn luyện viên FIFA Online 4,
Đội ngũ tuyển trạch viên của đội bóng xin gửi ngài thông tin về thị trường chuyển nhượng trong FIFA Online 4.

Kính thư!