Học viện Hướng dẫn tân HLV

Kích hoạt Team Color trong FIFA Online 4

Gửi huấn luyện viên FIFA Online 4,
Ban huấn luyện đội bóng xin gửi HLV cách thức kích hoạt Team Color trong FIFA Online 4.

Kính thư!