Học viện Hướng dẫn tân HLV

Hướng dẫn cơ bản về FIFA Online 4 bản Closed Beta

Gửi huấn huyện viên FIFA Online 4!
Để thuận tiện cho công tác huấn luyện, ban lãnh đạo đội bóng xin gửi đến ngài những thông tin cơ bản về cách thức vận hành của FIFA Online 4 trong bản Closed Beta để ngài có thể dễ dàng tiếp cận với thế giới của chúng ta:


Kính thư!