Học viện Hướng dẫn tân HLV

Hướng dẫn về chế độ tập luyện trong FIFA Online 4

Gửi huấn luyện viên FIFA Online 4!
Ban huấn luyện đội bóng xin gửi HLV thông tin về chế độ tập luyện trong FIFA Online 4.

Kính thư!